Орган з оцінки відповідності / сертифікації Українського науково-дослідного інституту радіо і телебачення

ООВ/ОС УНДІРТ ВЦ РіТ УНДІРТ | Документи щодо повноважень ООВ | Сертифікація та оцінка відповідності вимогам ТР | Сертифікація Систем Управління Якістю | Допомога у митному оформленні


 
 
 
Запит до ООВ/ОС УНДІРТ                 Пошук по БД сертифікатів:       | За назвою виробника та інше | Анульовані

ООВ/ОС УНДІРТ

Склад Ради ДП "УНДІРТ"  Робота Ради ДП "УНДІРТ"
Права та обов'язки Заявників. 
!!!   Сертифікаційна угода ОС     !!! 
!!!   Сертифікаційна угода ООВ     !!! 

Конфіденційна інформація. 
Антикорупційна діяльність, неупередженість, конфлікт інтересів.                                                                                 

Розгляд запитів на надання інформації                                                            
Розгляд Скарг та апеляцій                                                                                    
Для відгуків Заявників на роботу ОС  Сертифікація та оцінка відповідності
Для відгуків Заявників на роботу ОС  Сертфікація СУЯ
Розподіл відповідальності персоналу ОС   ВЦ                                                          
Політика щодо неупередженості                                                                        
Політика у сфері якості ОС та ВЦ
Порядок доступу до зареєстрованих даних про скарги на сертифікованих кліентів                                                                         
Інформація для заявників стосовно актуалізації/введення в дію нових НД    ЕМС: 202020212022;
 БЕЗПЕКА: 202020212022;  РАДІООБЛАДНАННЯ                                                  

 Сертифікація та оцінка відповідності вимогам ТР

 Опис засобів, за допомогою яких ОС отримує фінансову підтримку та загальна інформація щодо вартості робіт з сертифікації та оцінки відповідності 
 Порядок одержання готових до видачі документів за результатами сертифікації та оцінки відповідності 

Сертифікація продукції

Основні напрямки діяльності  
Порядок проведення сертифікації 
  Схема 1. Сертифікація одиничних виробів 
  Схема 2. Сертифікація партії продукції 
  Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва
  Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з сертифікацією системи управління якістю
  Повторна сертифікація продукції
Правила та процедури для надавання і підтримування сертифікації
Розширення та скорочення сфери сертифікації 
Призупинення, скасування або відмова в сертифікації 
Порядок проведення робіт і розрахунків при виготовленні копій сертифікатів відповідності 

 Документація, що надається Заявником для початку сертифікації продукції
  Бланк заявки на радіообладнання
  Бланк заявки на проводове обладнання
  Бланк заявки (з узгодженням СБУ)
  Приклад доручення від виробника  
  Інформація для Заявника для проведення сертифікації за схемою 3
                                         (загальна інформація, опитувальна анкета

Оцінка відповідності
Бланк заявки на радіообладнання (модуль В)
Бланк заявки на радіообладнання (модуль H)
Бланк заявки на обладнання(модуль В, ТР ЕМС)
 Процедура проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання 
  Процедура проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання 
Технічна документація, яка подається заявником для проведення оцінки відповідності (украінська мова,  english )
Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності :
   регламенту радіообладнання
   регламенту ЕМС
Приклади доручення на проведення оцінки відповідності (Юридичної особи) 
Перелік діючих сертифікатів експертизи типу 
Рішення за результатами проведеної оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам Додатку 3 (модуль Н) Технічного регламенту радіообладнання

Сертифікація Систем Управління Якістю 

Схеми сертифікації, типи систем менеджменту
Коди КВЕД до сфери акредитації
Порядок проведення аудитів СУЯ 
Процеси надання, відмови, підтримування сертифікації 
Порядок проведення повторної сертифікації СУЯ 
Призупинення, поновлення, анулювання сертифікації 
Внесення змін, розширення, скорочення сфери сертифікації
​Перелік сертифікованих кліентів 

Документація, що надається Заявником для початку сертифікації СУЯ
Бланк заявки на сертифікацію систем управління якістю 
Опитувальна анкета 
Правила використання даних ОС та документів за результатами сертифікації
 

Визначення необхідності оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів/ 
офіційного контролю товарів при ввезенні на митну територію України 

Бланк заявки на на визначення необхідності оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів /
офіційного контролю товарів при ввезенні на митну територію України
 
Приклади листів УНДІРТ на митне оформлення з метою оцінки відповідності та інше   
Законодавча база:
  Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв 
(НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ПОСТАНОВА  ВІД 29.06.2022  № 87)

ВЦ РіТ УНДІРТ

Вимоги до зовнішніх постачальників ВЦ 
Для відгуків Заявників на роботу ВЦ

Сфера акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ 
Атестат акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ 
 

Документи щодо повноважень 

Атестат акредитації ОС з сертифікації СУЯ
Атестат акредитації ОС продукції
Наказ на призначення ООВ УНДІРТ на здійснення оцінки відповідності вимогам ТР радіообладнання
Свідоцтво та Сфера призначення на оцінку відповідності вимогам ТР радіообладнання
Сфера акредитації ОС з сертифікації продукції
Сфера акредитації ОС з сертифікації СУЯ