Техніко-економічна ефективність та тарифоутворення

У центрі уваги суб'єктів ринку постійно знаходяться економічні проблеми, серед яких особлива увага приділяється тарифам на послуги в сфері телекомунікацій, методикам їх розрахунку, питанням конкуренції на ринку послуг сфери зв’язку та інформатизації, прогнозуванню результатів діяльності операторів зв’язку, розвитку інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації, а також питанням інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації.

Суттєвий досвід у вирішені цих важливих та актуальних проблем галузі зв'язку України в сфері радіомовлення, радіозв'язку і телебачення має ДП «УНДІРТ».

Основні напрямки:

 • визначення собівартості послуг зв’язку;
 • обґрунтування структури тарифів на послуги зв’язку;
 • аналіз розвитку конкуренції в сфері телекомунікацій;
 • прогнозування основних показників діяльності операторів зв’язку;
 • маркетингові дослідження ефективності впровадження нових послуг зв’язку;
 • формування підходів щодо диверсифікації діяльності телекомунікаційних підприємств;
 • особливості розвитку інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації;
 • інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації;
 • методичні підходи щодо діагностики кризового стану підприємств;
 • механізм надання соціально-значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації;
 • стратегія забезпечення конкурентних переваг телекомунікаційних підприємств.

Результати діяльності ДП «УНДІРТ» за визначеними напрямками робіт позитивно оцінені:

 • Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку);
 • Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК);
 • Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (ДП «УДЦР»);
 • Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ);
 • ПАТ «Укрпошта».

Розроблено та видано такі монографії:

Князєва Н. О., Князєва Е. А., Діденко С. І., Баландін І. О. «Тарифоутворення в сфері зв'язку: теоретико-методологічні аспекти»// Монографія, Одеса: ВМВ 2009, 216 с;.

Князєва Н. О., Князєва О. А. Проблеми оцінки та управління якістю послуг в поштовому зв’язку: монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 244 с.

Князева Н. А., Князева Е. А. Теоретические и прикладные вопросы маркетинговой деятельности в сфере услуг: монография/ – Одесса: ВМВ, 2014. – 216 с.

Petrashevska A., Kniazieva O., Kolontaі S., Minich N., Kalashnikov R. Influence of decentralization processes in Ukraine on the organizational structure of the enterprise. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 2. P. 295-308 (http://csbc.edu.ua/documents/teacher/coll_mon.pdf)