Радіомовлення

За напрямком радіомовлення ДП «УНДІРТ» розв'язує наукові та практичні проблеми стосовно:

 • розрахунку аналогових систем синхронного радіомовлення;
 • розрахунку цифрових систем синхронного радіомовлення;
 • питань впровадження цифрового звукового мовлення за технологіями DAB/DAB+ та DRM;
 • заміни проводового мовлення в міській та сільській місцевості на ефірне мовлення;
 • надання консультативних і експертних послуг:
  1) організаціям телевізійного і радіомовлення;
  2) щодо роботи Дослідної комісії 6 (ДК 6) «Мовленнєві служби» Сектора радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU-R).

ДП «УНДІРТ» надає консультативну допомогу телерадіоорганізаціям:

 • у визначенні перспективних напрямків розвитку телерадіоорганізації;
 • у виборі методів контролю якості мовлення та особливостей їх дотримання;
 • у наданні інформації про нові розробки та видання національних стандартів України, необхідних для телерадіоорганізацій;
 • у складанні та веденні необхідної технічної документації;
 • у наданні інформації про використання новітньої та найбільш перспективної апаратури, яку можна реально використати;
 • у наданні інформації про особливості застосування сучасних вимірювальних приладів та їх повірку;
 • у наданні інформації про особливості метрологічного обслуговування телерадіоорганізацій.

Досягнення ДП «УНДІРТ» за напрямком радіомовлення:

 • виконано НДР (ДКР) - більше 20;
 • розроблено національних стандартів, НД – 14;
 • написано книг (підручників, монографій) – 6;
 • отримано патентів – 4;
 • опубліковано статей – більше 40.

Здійснені дослідження нашли відображення в науково-технічних роботах, опублікованих в періодичних виданнях “Зв'язок”, в теоретичному і науково-практичному журналі радіозв'язку, радіомовлення і телебачення “Праці УНДІРТ” (до 2008 року), збірнику наукових праць “Цифрові технології”, а також у книгах:

 1.  Звуковое вещание /Выходец А. В., Жмурин П. М., Зорин И. Ф. и др.; Под ред. Ковалгина Ю. А. Справочник. – М.: Радио и связь, 1993. – 464 с.
 2.  Стереофоническое радиовещание /Балан Н. М., Бедойа С. А., Выходец А. В. и др.; Под ред. Выходца А. В.  и Одинцова Б. В. – К.: Техніка, 1995.– 240 с.
 3.  Радиовещание и электроакустика: Учебное пособие для вузов /Алябьев С. И., Выходец А. В., Гермер Р.,  Ефимов А. П., Ишуткин Ю. М.  и др.; Под ред. Ковалгина Ю. А. – М.: Радио и связь, 2002 – 792 с.
 4. Звуковое радиовещание. /Виходець А. В. - Одеса: Фенікс. 2005. -246 с.
 5. Цифрове звукове радіомовлення./ Виходець А. В., Ганжа С. Н., Лапін В. П. під загальною редакцією Михайлова М. К. - Одеса.- 2006, "Фенікс" (учбовий посібник).
 6. Аналоговое и цифровое радиовещание / Выходец А. В., Ганжа С. М., Кузнецова А. С., Выходец А. А., учебное пособие под редакцией проф. Выходца А. В. - Одесса: ВМВ, 2011. - 312 с.

Спеціалісти ДП «УНДІРТ» активно беруть участь у роботі ДК 6 "Мовленнєві служби" ITU-R  (підготовлено 8 вкладів України).

Розроблення національних стандартів України

Розроблено такі національні стандарти України:
ДСТУ 4053-2001 Система стереофонічного звукового мовлення з пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання;
ДСТУ ITU-R BS.644-1:2005  Звукове мовлення. Показники якості аудіосигналу в тракті високоякісного передавання мовленнєвих програм. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання (ITU-R BS.644-1:1990, IDT);
ДСТУ ETSI EN 302 077-1:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний  спектр. Обладнання передавальне служби цифрового звукового мовлення   T-DAB. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування  (ETSI EN 302 077-1:2005, IDT);
ДСТУ ETSI EN 302 245-1:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування (ETSI EN 302 245-1:2005, IDT);
ДСТУ 7294:2012 Звукове мовлення. Системи наземного цифрового звукового радіомовлення діапазону частот від 30 МГц до 3000 МГц. Основні параметри та характеристики (ITU-R BS.1114-6:2007, MOD);
ДСТУ ETSI EN 302 245-2:2015 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги (ETSI EN 302 245-2:2005, IDT);
ДСТУ ETSI EN 302 077-2:2015 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB. Частина 2. Технічні вимоги (ETSI EN 302 077-2:2005, IDT);
ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016 (ETSI EN 302 018-2:2006, IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з частотною модуляцією. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування ;
ДСТУ ETSI EN 302 617-2:2016 (ETSI EN 302 617-2:2015, IDT) Радіопередавачі, приймачі та приймачі-передавачі наземні для повітряної рухомої служби діапазону УВЧ з використанням амплітудної модуляції. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування ;
ДСТУ ETSI ES 201 980:2017 (ETSI ES 201 980:2017, IDT) Система цифрового звукового мовлення DRM. Технічні характеристики;
ДСТУ ETSI EN 302 017-2:2017 (ETSI EN 302 017-2:2005, IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з амплітудною модуляцією. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування;
ДСТУ ETSI EN 301 489-9:2017 (ETSI EN 301 489-9:2007, IDT) Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 9. Спеціальні умови для безпроводових мікрофонів, подібного радіочастотного обладнання аудіоканалу, безпроводових аудіопристроїв та пристроїв слухового моніторингу;
ДСТУ ETSI EN 302 018-1:2017 (ETSI EN 302 018-1:2006, IDT)  Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з частотною модуляцією. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування;
ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 (ETSI EN 302 018:2017, IDT) Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з частотною модуляцією (ЧМ). Технічні вимоги та методи випробування. Планується розроблення національних стандартів України на нові системи цифрового радіомовлення, на показники якості звукових сигналів у цифрових трактах високоякісного передавання мовленнєвих програм. Стандарти будуть гармонізовані з європейськими та міжнародними НД.

Стосовно проблем радіомовлення ДП «УНДІРТ» має такі інформаційні матеріали:

 • методика і алгоритм розрахунку параметрів мереж кабельного телебачення;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення в діапазоні СЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем стереофонічного радіомовлення в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем стереофонічного радіомовлення в діапазоні СЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення DAB/DAB+ в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення DRM у діапазонах нижче 30 МГц (ВЧ, СЧ і НЧ);
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів мереж кабельного телебачення;
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення;
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення.