Радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність

Основні напрямки діяльності ДП «УНДІРТ» з питань радіочастотного спектра і електромагнітної сумісності

Науково-дослідна діяльність:

 • розроблення пропозицій стосовно проведення конверсії радіочастотного ресурсу України з метою впровадження в країні новітніх технологій і підвищення ефективності використання радіочастотного спектра;
 • розроблення принципів впровадження в Україні цифрового телебачення і радіомовлення в умовах переходу від аналогового до цифрового формату мовлення;
 • розроблення норм і рекомендацій щодо частотно-територіального планування систем широкосмугового доступу 3 та 4 поколінь.

Науково-прикладна діяльність:

 • розроблення методик частотно-територіального планування та розрахунки параметрів електромагнітної сумісності радіомовленнєвої, фіксованої та рухомої служб України;
 • розроблення програмного забезпечення для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для радіотехнічних об’єктів та радіоелектронних засобів;
 • розроблення програмного забезпечення частотного планування для радіомовленнєвої, фіксованої та рухомої служб України.

Усі перелічені види діяльності здійснюються фахівцями відділу радіочастот із залученням фахівців інших відділів ДП «УНДІРТ».

Партнерами у визначених видах діяльності для ДП «УНДІРТ» виступають державні структури: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК); Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (ДП «УДЦР»), Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ), а також громадські організації та оператори зв’язку: «Незалежна організація мовників України», «Wireless Ukraine», «Квант-ефір», «Інтел», «Київстар» тощо.

Адміністрація зв'язку України постійно залучає до міжнародної діяльності фахівців ДП «УНДІРТ» для виконання таких робіт:

 • проведення наукових досліджень та розробка проектів позицій Адміністрації зв’язку України на Всесвітніх конференціях (1995, 1997, 2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2019 рр.) з метою захисту інтересів України у використанні радіочастотного ресурсу України;
 • проведення наукових досліджень та розробка проектів позицій Адміністрації зв’язку України та цифрового плану радіомовленнєвої служби України на Регіональних конференціях з питань радіозв’язку (2004, 2006 рр.);
 • участь в роботі Дослідних комісій, Робочих та Проектних груп СЕРТ, РСЗ з метою відстоювання державних інтересів та сприяння входженню України в європейський та світовий інформаційний простір.

Досягнення ДП «УНДІРТ» у цьому напрямку

За результатами науково-дослідних робіт (НДР) розроблено:

 • методика і алгоритм розрахунку параметрів ЕМС та частотно-територіального планування РЕЗ, а також алгоритм проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам фіксованої служби, працюючих у сумісних смугах;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів ЕМС та частотно-територіального планування РЕЗ, а також алгоритм проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам космічного зв'язку, працюючих у сумісних смугах;
 • методика аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування РЕЗ рухомої служби в частотному діапазоні від 29,7 МГц до 3 ГГц;
 • методика аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування;
 • проекти позиції України з питань порядку денного Всесвітніх (ВКР-95, ВКР-97, ВКР-2000 і ВКР-2003, ВКР-07, ВКР-12, ВКР-15, ВКР-19) і Регіональних (РКР-04, РКР-06) конференцій радіозв’язку Міжнародного Союзу Електрозв’язку ;
 • організаційні та правові основи проведення конкурсів і аукціонів на отримання прав на використання радіочастотного ресурсу в Україні;
 • методика розрахунку щомісячних платежів за користування радіочастотним ресурсом України;
 • пропозиції до проєкту Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні на заміну чинним документам: Національній таблиці розподілу смуг радіочастот  України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. №1208, Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815, з метою імплементації Закону України «Про електронні комунікації», від 16.12.2020 №1089-IX.

виконано:

 • розрахунок і аналіз виконання умов ЕМС супутникової мережі UKRSAT-2;
 • науково-технічне і економічне обґрунтування доцільності і можливості упровадження в Україні програми «Телевізійне селище»;
 • забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні рішень ВКР-03 відносно розподілу смуги 5150-5850 МГц системам передавання даних стандарту ІЕЕЕ 802.11 (ІЕЕЕ 802.16);
 • розроблення умов електромагнітної сумісності та розроблення пропозицій до внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України радіоелектронних засобів багатьох стандартів та радіотехнологій.

Розроблено такі національні стандарти України:

 • ДСТУ 3801-98 Антени. Терміни та визначення;
 • ГСТУ 45.003-97 Антени. Методика виконання вимірювання радіотехнічних і електродинамічних параметрів;
 • ДСТУ ETSI EN 301 526:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Абонентське обладнання з розширенням спектра CDMA у діапазоні частот 450 МГц систем стільникового радіозв’язку та діапазонах частот 410 МГц, 450 МГц і 870 МГц PAMR. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 526:2006, IDT);
 • ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 Мережі широкосмугового радіодоступу. Системи мультигігабітні WAS/RLAN діапазону 60 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 567:2012, IDT);
 • ДСТУ ETSI EN 302 372-2:2016 (ETSI EN 302 372-2:2011, IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіолокаційне обладнання малого радіуса дії діапазонів частот 5,8 ГГц, 10 ГГц, 25 ГГц, 61 ГГц і 77 ГГц для зондування рівня вмісту в резервуарах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування;
 • ДСТУ ETSI EN 302 480:2016 (ETSI EN 302 480:2016, IDT) Обладнання систем стільникового радіозв’язку для застосування на борту літаків. Технічні вимоги та методи випробування;
 • ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ 7115:2009;
 • ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017 (ETSI EN 301 908-14:2017, IDT) Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування;
 • ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) Cистеми з радіодоступом діапазону частот
  2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008;
 • ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012;
 • ДСТУ ETSI EN 301 406:2017 (ETSI EN 301 406:2016, IDT) Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги — На заміну ДСТУ 4893:2007;
 • ДСТУ ETSI EN 301 502:2017 (ETSI EN 301 502:2017, IDT) Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 301 502:2007;
 • ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017 (ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT) Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот — На заміну ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009;
 • ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 (ETSI EN 300 086:2016, IDT) Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT);
 • ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування;
 • ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 (ETSI EN 301 908-3:2017, IDT) Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 (ETSI EN 301 908-3:2015, IDT)
 • ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 (ETSI EN 302 065-1:2016, IDT) Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 1. Вимоги до стандартних UWB-застосувань;
 • ДСТУ ETSI EN 302 065-2:2018 (ETSI EN 302 065-2:2016, IDT) Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 2. Вимоги до UWB-відстеження місця розташування;
 • ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT) Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2015;
 • ДСТУ ETSI EN 301 908-18:2018 (ETSI EN 301 908-18:2017, IDT) Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 18. Обладнання базове багатостандартне радіотехнологій E-UTRA, UTRA та GSM/EDGE. Технічні вимоги та методи випробування;
 • ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 (ETSI EN 302 858:2016, IDT) Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуг частот від 24,05 ГГц до 24,25 ГГц або від 24,05 ГГц до 24,50 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування.
Результати наукових досліджень та робіт, проведених спеціалістами ДП «УНДІРТ» за напрямком радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність неодноразово публікувались в журналах «Праці УНДІРТ» (до 2008 року), «Зв'язок», «Цифрові технології» та інших виданнях.

З проблем радіочастотного спектра та електромагнітної сумісності
ДП «УНДІРТ» має такі інформаційні матеріали:

 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ засобів фіксованої служби;
 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ аналогового та цифрового наземного телевізійного мовлення;
 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ широкосмугового радіодоступу в стандартах IEEE 802.11 и IEEE 802.16;
 • методику аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування РЕЗ рухомої служби в частотному діапазоні від 29,7 МГц до 3 ГГц;
 • методику аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування систем зв'язку радіомовленнєвої служби;
 • методику для розрахунку ЕМС РЕЗ, розташованих на локальних об'єктах.

Надання консультативних та експертних послуг:

 • з питань визначення завантаженості ділянок радіочастотного спектра;
 • відносно складання документів для отримання ліцензії, висновку на електромагнітну сумісність та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів;
 • з питань надання інформації про роботу Дослідних Комісій (ДК) Сектору Радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU-R) (ДК1, ДК3, ДК4, ДК5, ДК6);
 • з виконання замовлень на розроблення програмного забезпечення для частотно-територіального планування радіомовленнєвої, фіксованої, рухомої служб та систем широкосмугового радіодоступу;
 • з розроблення висновків щодо оцінки впливу на навколишнє середовище у разі будівництва, розширення, реконструкції або технічного переоснащення радіотехнічних об’єктів.

Якщо потрібно розрахувати радіочастотний спектр і електромагнітну сумісність