ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»

При ДП "УНДІРТ" створено Технічний комітет стандартизації  України  ТК 123  «АУДІОВІЗУАЛЬНІ СИСТЕМИ І СЛУЖБИ»

Голова ТК 123 - Михайлов Микола Костянтинович
Заступник Голови ТК 123 -  Баляр Володимир Богданович                                                                             
Відповідальний секретар - Патюкова Ірина Олегівна

Адреса: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31, ДП "УНДІРТ", ТК 123
Телефони  +38 048 740-71-35, +38 048 740-71-33
e-mail: tc123@undirt.com.ua

ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби» (АВСС) створено  відповідно до розпорядження Адміністрації зв'язку України, наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації (Держстандартом) від 8 травня 1998 року № 306.

За ТК 123 закріплено такі  напрямки стандартизації (в частині передавання, приймання, розповсюдження, збереження і відтворення АВ інформації):

 • системи, служби і апаратура аудіовізуального зв'язку і мовлення;
 • наземні, супутникові, кабельні, оптоволоконні та гібридні мережі розповсюдження АВ інформації;
 • системи і апаратура передавання АВ інформації мережами ISDN;
 • передавальна телевізійна і радіомовленнєва апаратура;
 • телевізори і радіоприймачі;
 • системи відео- і аудіозапису;
 • цифрове телебачення і радіомовлення;
 • інтерактивне телебачення і радіомовлення;
 • АВ мультимедійні системи та оснащення;
 • електронна пошта;
 • телетекст і відеотекст;
 • системи відображення.

Метою діяльності ТК 123 є виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації в сфері  АВСС. Основними задачами діяльності ТК 123 є:

 • розроблення і забезпечення нормативними документами напрямку АВСС;
 • створення нормативної бази для впровадження нових технологій і підвищення якості та ефективності АВ зв'язку та мовлення;
 • створення нормативної бази для розповсюдження АВ для простору України і інтеграції національного зв'язку і мовлення в світову та європейську інформаційну структуру.

СТРУКТУРА ТК 123

ПК-1 Загальнометодологічний;
ПК-2 Метрологічне забезпечення і засоби вимірювань та випробувань в галузі аудіовізуальних систем і служб;
ПК-3 Стандартизація в галузі відеосистем і відеослужб (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо);
ПК-4 Стандартизація в галузі аудіосистем і аудіослужб (звукове мовлення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо);
ПК-5 Стандартизація засобів передавання, прийому, розповсюдження, збереження і відтворення аудіовізуальної інформації;
ПК-6 Стандартизація забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізованого випромінювання та до факторів космічного простору, вимог екологічної безпеки;
ПК-7 Військові стандарти в галузі аудіовізуальних систем та служб.

ЧЛЕНИ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ:

 • Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») (Національний орган стандартизації);
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ»);
 • Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ);
 • Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).

ТК 123 координує свою діяльність з Адміністрацією зв'язку України в процесі підготовки документів з стандартизації АВСС і таким чином реалізує науково-технічну політику Адміністрації зв'язку України в цьому напрямку. Міжнародна діяльність ТК 123 здійснюється за дорученнями Адміністрації зв'язку України та ДП "УкрНДНЦ" Мінекономрозвитку України за закріпленими за ним напрямками:

 • Стандартизація в ITU-R за напрямком АВСС:
 1. Проведення наукових досліджень, направлених на забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, мультимедійного і звукового мовлення.
 2. Участь в роботі ДК 6 ITU-R і підготовка до РРК-2006, вирішення низки питань, пов'язаних з цим напрямком міжнародного співробітництва.
 3. Підготовка та захист в ITU вкладів України.
 4. Підготовка проектів міжнародних документів, участь в обговоренні, міжнародному узгодженні та прийнятті Рекомендацій, Звітів і інших документів ITU, в координації міжнародних досліджень, передбачених повноваженнями керівного складу Робочих і Цільових Груп ДК 6 ITU-R в особі представників Адміністрації зв'язку України.
 • Стандартизація в ISO та IEC за напрямком АВСС здійснюється ТК 123 участю в розробленні міжнародних стандартів у складі Технічних Комітетів і Підкомітетів, членом яких є ТК 123, в тому числі: у підготовці вкладів, направлених на удосконалення міжнародних стандартів, в міжнародному голосуванні в процесі підготовки, міжнародного узгодження і схвалення міжнародних нормативних документів.
 • Стандартизація в ETSI за напрямками АВСС здійснюється ТК 123 на основі повного членства ДП "УНДІРТ" в процесі співробітництва з об'єднаним Технічним Комітетом ETSI/EBU, направленого на удосконалення європейських стандартів за результатами досліджень ДП "УНДІРТ" і з урахуванням національних інтересів України.

Зусиллями представників ТК 123 Україна представила понад 200 вкладів в ITU-R з питань міжнародної стандартизації аудіовізуальных систем і служб за напрямками стандартизації мовленнєвого, покращеного телебачення, цифрового звукового супроводження, оцінювання якості кольоровідображення в телебаченні і тому подібне.

ТК 123 є Р-членом (з повноваженням голосування) ISO/IEC JTC1/SC 24, ISO/IEC JTC1/SC 29, а також O-членом (з повноваженням спостерігача) IEC TC 100, IEC TC 29, IEC TC 103.

Діяльність з національної стандартизації здійснюється ТК 123 шляхом виконання науково-дослідних робіт за договорами з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформаціїї України, ДП "УкрНДНЦ" Мінекономрозвитку України, Держтелерадіо України і спрямована на створення національної нормативної бази, гармонізованої з Європейською і світовою, а також – на здійснення плану реалізації заходів, направлених на інтеграцію України в Європейську та світову інформаційну інфраструктуру.

ТК 123 розробляв національні стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), галузеві стандарти (СОУ) у сфері АВСС, у тому числі, стандарти в сфері телетексту, кабельного телебачення, основні стандарти цифрового телебачення (MPEG, DVB), мультимедіа тощо.

Стандарти, розроблені ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби ” >>>