ТК 155 «Радіотехнології»

Наказом Держспоживстандартру України № 88 від 22.03.2006 р. при ДП "УНДІРТ" створено Технічний комітет стандартизації України ТК 155 “Радіотехнології”.

Голова ТК 155 - Михайлов Микола Костянтинович
Заступник голови ТК 155 – Бедрій Дмитро Іванович
Відповідальний секретар – Севостьяненко Андрій Олександрович

Адреса: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31, ДП "УНДІРТ", ТК 155
тел.: + 38 048 740-71-23, +38 048 740-71-33
e-mail: tc123@undirt.com.ua; sevostya@gmail.com
 

ТК 155 створено з метою удосконалення організації робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації в сфері радіотехнологій.

Сфера діяльності ТК 155: системи наземної рухомої служби радіозв'язку; системи фіксованої служби радіозв'язку; системи супутникових служб радіозв'язку; управління використання спектра у частині радіотехнологій;
поширення радіохвиль, антени.

Основними задачами діяльності ТК 155 є:

 • розроблення нормативних документів національного походження;
 • створення нормативних основ для упровадження сучасних систем радіозв'язку, новітніх технологій, підвищення якості послуг у секторі радіотехнологій;
 • створення національної нормативної бази по стандартизації в секторі радіотехнологій, гармонізованої з регіональними, міжнародними стандартами та рекомендаціями.

ТК 155 охоплює такі об'єкти стандартизації:

 • радіорелейні системи; радіотехнології первинної мережі та транспортних мереж загального користування; системи абонентського радіодоступу; радіотехнології телефонної мережі загального користування; системи аматорського радіозв’язку;
 • системи сухопутної рухомої служби; системи морської рухомої служби; системи повітряної рухомої служби; мультимедійні застосування в системах рухомої служби;
 • супутникові канали; системи фіксованої супутникової служби (ФСС); супутникової служби мовлення (ССМ); рухомої супутникової служби (РСС); обладнання систем супутникового радіозв’язку; планування в системах супутникової служби радіозв’язку;
 • управління використання спектра у частині радіотехнологій;
 • поширення радіохвиль, антени, інші складники та допоміжні пристрої.

Відповідно до об'єктів стандартизації ТК 155  співробітничає з такими міжнародними організаціями:

 • Європейський інститут стандартів по електрозв'язку (ETSI);
 • Міжнародний союз електрозв'язку (ITU);
 • Міжнародна електротехнічна комісія (IEC);
 • Міжнародна організація зі стандартизації (ISO);
 • Європейська організація зі стандартизації (CEN);
 • Європейський комітет з електротехнічних стандартів CENELEC.

Стандарти, розроблені ТК 155 “Радіотехнології” >>>

Структура та напрями діяльності ТК 155