Супутниковий зв'язок

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Наукові та практичні проблеми:

 • розроблення системних питань розвитку та проектування супутникових систем зв'язку різноманітного призначення і програмних документів у сфері супутникових технологій зв'язку;
 • розроблення методик розрахунку параметрів супутникових систем зв'язку і проектування на їх основі земних станцій систем супутникового зв’язку (ССЗ) різноманітного призначення;
 • підготовка аналітичних оглядів стану і тенденцій розвитку супутникових систем телекомунікацій;
 • вирішення питань, пов'язаних із створенням Національної системи супутникового зв'язку, розробка основних принципів її проектування, впровадження та подальшої експлуатації;
 • аналіз ефективних методів організації і побудови телекомунікаційних мереж на основі супутникових каналів і розроблення принципів побудови апаратури каналоутворення, орієнтованої на застосуванні ефективних методів використання ресурсів супутникового каналу;
 • аналіз міжнародних регламентуючих документів і розроблення національної нормативної бази з питань впровадження та розвитку супутникових телекомунікацій;
 • розроблення пропозицій щодо формування позиції України на міжнародних форумах стосовно проблем впровадження та використання супутникових систем телекомунікацій;
 • проведення технічної експертизи проектів супутникових і подібних до них систем та мереж зв'язку і мовлення;
 • розроблення методик вимірювання та сертифікації обладнання земних станцій ССЗ;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, курсів із проблем супутникового зв'язку і мовлення;
 • надання консультаційної та інформаційної допомоги.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За останні роки ДП «УНДІРТ» виконано низку науково-дослідних та інших прикладних робіт:

З системних питань:

 • проведено дослідження перспективних ССЗ і розроблення технічної документації для їхнього проектування і впровадження;
 • розроблено принципи побудови Єдиної супутникової системи передавання інформації в частині супутникового мобільного зв'язку і супутникового телерадіомовлення;
 • розроблено концепцію та принципи побудови системи радіодоступу з використанням супутникових каналів;
 • розроблено принципи побудови телекомунікаційної мережі супутникового зв'язку;
 • зроблено техніко-економічне обґрунтування створення Національної системи супутникового зв'язку;
 • розроблено основи бізнес-планування Національної системи супутникового зв'язку;
 • зроблено обґрунтування структури і вибір технічних засобів для створення центрального супутникового телепорту України;
 • приймали участь у розробленні Концепції та програми розвитку мовлення в Україні в частині супутникових систем мовлення;
 • приймали участь у розроблені Концепції та Програми розвитку телекомунікацій України в частині радіотехнологій зв'язку.

З ефективних методів передавання та розроблення обладнання:

 • проведено дослідження ефективних методів передавання цифрової інформації супутниковими каналами зв'язку;
 • проведено дослідження щодо розроблення перспективних методів цифрової обробки сигналів у системах супутникового та наземного радіозв'язку і шляхів їх реалізації.

З підготовки нормативних та інших регулятивних документів:

 • розроблено національні та галузеві стандарти України у сфері супутникового зв'язку;
 • розроблено перелік нормативних документів з обґрунтуванням, який містить основні вимоги до мереж рухомого зв'язку.

У сфері проведення технічної експертизи підготовлено експертні висновки:

 • стосовно проекту мережі рухомого супутникового зв'язку для державних структур;
 • стосовно інноваційного проекту зі створення супутникової розподільчої мережі інформаційного забезпечення України;
 • щодо перспектив використання технології “Мітріс”;
 • щодо можливостей використання супутникових каналів системи Inmarsat для надання доступу до мережі Інтернет пасажирам повітряного флоту.

З сертифікації обладнання земних станцій проведено:

 • технічну експертизу обладнання земної станції (шлюзи) системи рухомого зв'язку Globalstar;
 • сертифікацію 9 типів станцій VSAT;
 • сертифікацію приймально-передавальної станції цифрового супутникового мовлення Концерну РРТ;
 • сертифікацію приймально-передавального комплексу цифрового супутникового мовлення ДП «Укркосмос».
Результати наукових досліджень і робіт, що проводяться ДП «УНДІРТ» за напрямком супутникового зв'язку, неодноразово публікувалися в журналах «Зв'язок», теоретичному і науково-практичному журналі радіозв'язку, радіомовлення і телебачення «Праці УНДІРТ» (до 2008 року), «Прикладная радиоэлектроника», «Сети и телекоммуникации», «Цифрові технології», «Телеком», «Телемир» тощо.

ДП «УНДІРТ» приймає активну участь в організації та проведенні тематичних міжнародних конференцій з питань супутникового зв’язку.

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА

З питань впровадження, розвитку, використання систем супутникового зв'язку
ДП «УНДІРТ» має такі інформаційні матеріали:

Характеристики стану, рівня та перспектив розвитку систем супутникового зв'язку у світі та в Україні:

 • міжнародні та національні системи;
 • негеостаціонарні супутникові системи зв'язку, негеостаціонарні супутники;
 • геостаціонарні супутникові системи зв'язку:

1) геостаціонарні супутники, супутникові угруповання, платформи;
2) карти зон покриття, параметри систем;
3) національні програми мовлення і використання супутників-ретрансляторів;

 • технології побудови супутникових каналів зв’язку та мовлення;
 • проекти супутникових систем зв'язку;
 • ефективність супутникових систем зв'язку;
 • стан розвитку супутникових технологій зв'язку в Україні:

1) супутникова служба мовлення, оператори, українські телерадіопрограми, параметри ретрансляторів;
2) оператори та мережі станцій VSAT;
3) оператори рухомого супутникового зв'язку.

Огляди обладнання земних станцій:

 • земні станції у цілому;
 • антенні системи;
 • радіочастотне обладнання (прийомопередавачи, перетворювачі частоти, малошумливі підсилювачі, підсилювачі потужності, ключі резервування тощо);
 • модеми та інше термінальне обладнання.

ДП «УНДІРТ» пропонує для відомств, підприємств, операторів та будь-яких інших корпоративних, приватних користувачів послугами супутникових каналів:

 • розроблення програмно-концептуальних документів розвитку супутникової системи зв'язку в цілому та мереж зв'язку та мовлення на їх основі зокрема;
 • проектування мереж телекомунікацій на основі супутникових каналів, обґрунтування та наукове супроводження проектів;
 • розрахунки ліній супутникового зв'язку для заданих видів і параметрів надаваних послуг;
 • розроблення нормативної бази, стандартів, настанови щодо інсталяції та експлуатації земних станцій;
 • інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів за темами:

1) складання аналітичних оглядів стану та тенденцій розвитку ССЗ;
2) надання технічної допомоги у виборі ретрансляторів;
3) складання аналітичних оглядів та надання технічної допомоги у виборі обладнання;

 • складання аналітичних оглядів із міжнародних регламентувальних документів із наданням відредагованих перекладів окремих документів за вибором;
 • розроблення методик випробувань земних станцій супутникового зв'язку та проведення сертифікаційних та інших видів випробувань;
 • проведення науково-технічної експертизи проектів;
 • аналітичні огляди технологій і послуг систем супутникового зв'язку;
 • аналіз стану розвитку супутникових технологій зв'язку в Україні та проблеми їх впровадження та розвитку.

На цей час розроблено та прийнято за напрямком супутниковий зв’язок такі національні стандарти України.