Радіозв'язок

У напрямку систем радіозв'язку ДП «УНДІРТ» вирішує такі завдання:

 • дослідження стану і тенденцій розвитку сучасних технологій щодо систем і засобів радіозв'язку;
 • на основі результатів цього аналізу, розробка рекомендацій і шляхів ефективного впровадження сучасних технологій у телекомунікаційні мережі України з урахуванням потреб ринку телекомунікацій.

З метою вдосконалення організації робіт по національній, міждержавній і міжнародній стандартизації на базі ДП «УНДІРТ» створений і успішно працює  Технічний комітет стандартизації (ТК 155) «Радіотехнології», функції якого полягають у наступному:

 • розроблення національних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами;
 • розгляд і погодження проектів нормативних документів;
 • участь у роботі споріднених ТК, міжнародних і регіональних організацій, формування позиції України в сфері  радіотехнологій.

 TЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

За останні роки за наведеними вище науковими напрямками:

 • виконано понад 80 науково-дослідних робіт;
 • результати досліджень опубліковано більше ніж в 200 статтях;
 • наукові досягнення апробовано на більше ніж 50 конференціях, наукових форумах, виставках.

Значну увагу фахівці ДП «УНДІРТ» приділяють розробленню сучасної національної нормативної бази в сфері радіотехнологій. Роботи проводяться відповідно до Програми робіт з національної стандартизації України.  На цей час розроблено та прийнято такі національні стандарти України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СЕКТОРІ НОВІТНІХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ

ДП «УНДІРТ», на базі багаторічного досвіду і напрацювань відділу систем радіозв'язку щодо аналізу і застосуванню новітніх радіотехнологій, пропонує всім зацікавленим юридичним і фізичним особам співпрацю за такими напрямками:

 • системний аналіз базових теорій розвитку систем радіозв'язку і глобального інформаційного простору;
 • дослідження технологічних проблем сучасних систем радіозв'язку;
 • дослідження проблем передавання інформації в системах радіозв'язку;
 • дослідження системних проблем (технологічна еволюція рівнів систем зв'язку, убезпечування, масштабування, реконфігурація, конвергенція технологій тощо);
 • дослідження проблем радіодоступу;
 • дослідження проблем розроблення і впровадження нових послуг у системах радіозв'язку;
 • дослідження проблем розгортання нових мереж радіозв'язку (рішення технологічних та еволюційних задач).

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
СУЧАСНИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

ДП «УНДІРТ» надає консультації з таких питань:

 • розроблення базових нормативних документів щодо розвитку вітчизняних систем радіозв'язку;
 • сумісні консультації з технічних питань та співпраця щодо розроблення технічної документації для операторів зв'язку та інших організацій, які здійснюють діяльність у галузі зв’язку;
 • методична та інформаційна підтримка виставок, конференцій, семінарів, круглих столів;
 • розроблення англо-українсько-російських збірників термінів та визначень для систем радіозв'язку.