Стандарти, розроблені відділом систем радіозв'язку ДП УНДІРТ

Національні стандарти України

1

ДСТУ 3936-1999

Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Терміни та визначення

2

ДСТУ 3937-1999

Системи передачі прямої видимості радіорелейні. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювань

3

ДСТУ 4184:2003
(зі скасуванням в Україні    ГОСТ 12252-86)
Зміна 1

Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

4

ДСТУ 4361:2004

Системи стільникового радіозв'язку цифрові. Терміни та визначення понять

5

ДСТУ EN 50385:2007
(EN 50385:2002, IDT)

Радіостанції систем з радіодоступом базові та стаціонарні кінцеві. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням, пов'язаним з дією радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал

6

ДСТУ EN 50360:2007
(EN 50360:2001, IDT)

Обладнання систем радіозв'язку абонентське. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов'язаним з дією електромагнітних полів від 300 МГц до 3 ГГц на людину

7

ДСТУ 4755:2007
(EN 60215:1989, MOD)

Обладнання радіопередавальне.
Вимоги щодо безпеки

8

ДСТУ ETSI EN 301 502:2007
(ETSI EN 301 502:2001, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове . Загальні технічні вимоги

9

ДСТУ ETSI EN 301 511:2007
(ETSI EN 301 511:2003, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги

10

ДСТУ ETSI TS 101 087:2007
(ETSI TS 101 087:2000, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове . Основні параметри та методи вимірювання

11

ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007
(ETSI TS 151 010-1:2002, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM абонентське. Основні параметри та методи вимірювання

12

ДСТУ EN 50400 :2007
(EN 50400:2006 , IDT)

Радіостанції систем з радіодоступом базові. Вимоги до базових граничних чи контрольних рівнів радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов'язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію

13

ДСТУ EN 50401:2007
(EN 50401:2006, IDT)

Радіостанції систем з радіодоступом базові. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням радіочастотних електромагнітних полів від
110 МГц до 40 ГГц, пов'язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію

14

ДСТУ 4893:2007
(ETSI EN 301 406:2003, MOD)

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу ( DECT ) . Загальні технічні вимоги

15

ДСТУ ETSI EN 300 328 :2008
(ETSI EN 300 328:2006, IDT)

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу

16

ДСТУ ETSI ЕN 302 217-1: 2009
(ETSI ЕN 302 217-1:2007, IDT)

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги

17

ДСТУ ETSI ЕN 302 217-2-2: 2009
(ETSI ЕN 302 217-2-2:2007, IDT)

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот

18

ДСТУ ЕTSI EN 301 126-1:2009
(ЕTSI EN 301 126-1:1999, IDT)

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування на відповідність 

19

ДСТУ 7115:2009
(ЕTSI EN 301 893:2008, MOD)

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування

20 ДСТУ ЕTSI TS 122 234:2010
(ЕTSI TS 122 234:2010, IDT)
 
Системи стільникового радіозв’язку цифрові GSM Фаза 2+, UMTS, LTE. Взаємодія систем стільникового радіозв’язку з безпроводовою локальною мережею (WLAN). Функційні вимоги
21 ДСТУ ETSI TS 123 234: 2010
(ETSI TS 123 234:2010, IDT)

 

Системи стільникового радіозв’язку цифрові UMTS, LTE. Взаємодія систем стільникового радіозв’язку з безпроводовою локальною мережею (WLAN). Загальні положення

 

Керівні нормативні документи

1

КНД 45-205-2003

Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ України. Частина четверта. Правила  технічної  експлуатації  радіорелейних ліній прямої видимості

 

Нормативні  документи

1

-

Загальні технічні вимоги на РРСП України