Телебачення

Наукова діяльність ДП «УНДІРТ» у сфері телебачення пов’язана з вирішенням основних завдань, серед яких слід окремо виділити розвиток теоретичних основ і практичних методів побудови та застосування систем і технологій, організацію та проведення фундаментальних і прикладних досліджень, установлення наукових зв’язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій, зв’язку та розроблення і впровадження національної нормативної бази, гармонізованої з європейськими та світовими нормативними документами.

Виконання робіт з національної стандартизації у сфері аудіовізуальних систем, служб і технологій здійснюється в рамках Технічного комітету стандартизації України ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби» (АВСС), який створено на базі ДП «УНДІРТ».

Міжнародну діяльність ДП «УНДІРТ», ТК 123 здійснюють за дорученнями Адміністрації зв'язку та радіочастот України та Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») за такими закріпленими напрямками:

 • стандартизація у Міжнародному союзі електрозв’язку, сектор радіозв’язку (ITU-R) за напрямком АВСС;
 • проведення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу України під час впровадження перспективних радіотехнологій телевізійного, мультимедійного і звукового мовлення;
 • участь у роботі дослідної комісії (ДК) 6 ITU-R і підготовка до всесвітніх конференцій радіозв’язку, вирішення низки питань, пов'язаних з цим напрямком міжнародного співробітництва;
 • підготовка та захист в ITU вкладів України;
 • підготовка проєктів міжнародних документів, участь в обговоренні, міжнародному узгодженні та прийнятті Рекомендацій, Звітів та інших документів ITU, в координації міжнародних досліджень, передбачених повноваженнями керівного складу Робочих і Цільових Груп ДК 6 ITU-R в особі представників Адміністрації зв'язку та радіочастот України;
 • стандартизація в ISO та IEC за напрямком АВСС здійснюється за участю ТК 123 та полягає в розробленні міжнародних стандартів у складі Технічних Комітетів і Підкомітетів, членом яких є ТК 123, в тому числі: у підготовці вкладів у міжнародні організації, направлених на розроблення та удосконалення міжнародних стандартів, в міжнародному голосуванні в процесі підготовки, міжнародного узгодження і схвалення міжнародних нормативних документів;
 • стандартизація в ETSI за напрямками АВСС здійснюється ТК 123 у процесі співробітництва з об'єднаним Технічним Комітетом ETSI/EBU, спрямована на вдосконалення європейських стандартів за результатами досліджень ДП «УНДІРТ» і з урахуванням національних інтересів України.
Діяльність з національної стандартизації здійснюється ДП «УНДІРТ», ТК 123 через виконання науково-дослідних робіт за договорами з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), Держкомтелерадіо України тощо і спрямована на створення національної нормативної бази, гармонізованої з Європейською і світовою, а також – на здійснення плану реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейську та світову інформаційну інфраструктуру.
ТК 123 розробляє національні стандарти України за напрямком АВСС, у тому числі, стандарти для цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, стандарти на відео, аудіо та аудіовізуальні й мультимедійні мовленнєві та немовленнєві системи та апаратуру.

Наукову діяльність ДП «УНДІРТ» здійснює за такими напрямками:

 • розроблення технічних основ для планування цифрового наземного телерадіомовлення;
 • розроблення Правил технічної експлуатації засобів мовленнєвого телебачення та Правил технічної експлуатації засобів наземного ефірного ДВЧ/УВЧ телевізійного та ДВЧ ЧМ звукового мовлення;
 • розроблення пропозицій до нових напрямків розвитку відео- та радіотехнологій у службах телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, розрахованих на подальший світовий прогрес;
 • наукове забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України під час впровадження перспективних радіотехнологій телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення,

також проводиться підготовка дисертаційних робіт за такими темами:

 • оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах;
 • оцінювання характеристик кольоровідтворення в телевізійних системах та споріднених з ними відеозастосованнях;
 • дослідження характеристик наскрізного тракту системи цифрового ТВ мовлення;
 • розвиток методів кодування відеопослідовностей, сумісних з групою стандартів MPEG;
 • стереоскопічні системи та оцінка якості зображення в них;
 • розвиток методів цифрового кодування зображень зі стисненням;
 • проблеми колориметрії й новітні принципи побудови цифрових мультимедійних і телевізійних відеосистем.
Визнанням високого професійного рівня фахівців ДП «УНДІРТ» є той факт, що Україні доручено у сфері телебачення проводити аналіз та корекцію термінології, яку використовують в Рекомендаціях ITU-R.

У 1993-2020 рр. відділом телевізійного мовлення керував професор, доктор технічних наук Гофайзен Олег Вікторович.
За вагомі наукові досягнення і за поданням ДП «УНДІРТ» головному науковому співробітнику відділу телевізійного мовлення Гофайзену Олегу Вікторовичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедрою телебачення і радіомовлення Одеської національної академії зв'язку ім. А. С. Попова, дійсному члену Міжнародної академії інформатизації і Академії зв'язку України по відділенню телевізійного мовлення, віце-голові ДК 6 ITU-R «Служби мовлення», віце-голові ДК 9 ITU-T «Передавання сигналів телевізійного і звукового мовлення та інтегровані широкосмугові кабельні мережі» було присвоєно почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України.
За видатний внесок у теорію і практику дослідження у сфері телебачення, як представлено в третьому виданні «Провідні інтелектуали світу» (10 листопада 2005 р.) головного наукового співробітника відділу телевізійного мовлення Гофайзена О. В. визнано ЛЮДИНОЮ ПРОГРЕСУ.
Міжнародний Союз Електрозв’язку (ITU) визнавав заслуги і виражав вдячність професору Гофайзену О. В. за його постійні значні вклади на підтримку діяльності сектора радіозв’язку ITU Женева, 30 жовтня 2015 (1865 - 2015. ITU 150 років).
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки у сфері телебачення, високий професіоналізм у науковій діяльності Гофайзена О. В. було нагороджено знаками «Почесний зв’язківець України», «Почесна відзнака НКРЗ», нагрудним знаком Національної ради з питань телебачення і радіомовлення «За розбудову телерадіоінформаційного простору України».

24 листопада 2020 р. українська телевізійна наука понесла непоправну втрату,
пішов з життя Гофайзен О. В. 

Олег Вікторович був засновником наукової школи за напрямками телевізійного та мультимедійного мовлення, аудіовізуальних та споріднених служб, у рамках якої захистили дисертаційні роботи Дейвід Вуд (EBU), Мохамед Хассан Хессайн Алі (Республіка Судан), Пилявський В. В. (Україна), Баляр В. Б. (Україна) та інші. Був автором багатьох наукових публікацій, національних стандартів та керівником науково-дослідних робіт й розробок за напрямком телевізійної колориметрії, цифрового кодування та стиснення, цифрового телевізійного та мультимедійного мовлення, а також багатьох вкладів України, що покладено в основу міжнародних рекомендацій та звітів.

Фахівці ДП “УНДІРТ” та учні Олега Вікторовича продовжують наукові дослідження та виконання завдань за основними напрямками телевізійного та мультимедійного мовлення, які розпочав  Гофайзен О. В.