Стандартизація і метрологія

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

З 1994 року фахівцями інституту розроблено понад 470 національних стандартів України (ДСТУ), галузевих стандартів (ГСТУ) та іншіх нормативних документів (НД) за такими  напрямками:
      - новітні радіотехнології;
      - аудіовізуальні та мультимедійні системи;
      - електромагнітна сумісність, радіочастотний спектр;
      - супутниковий зв'язок;
      -  радіомовлення.

Стандарти та нормативні документи, розроблені ДП "УНДІРТ" >>>...

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з наказом Держкомзв'язку та інформатизації України від 22.03.2004 р. № 52 на ДП "УНДІРТ" покладено функції ведення Фонду нормативних документів у галузі зв'язку (ФНДЗ) України за напрямками радіозв'язок і радіомовлення.

Функції ФНДЗ, порядок надання інформаційних послуг, взаємодія з головним та іншими фондами нормативних документів визначається „Положенням про фонд нормативних документів у галузі зв'язку України”.


МЕТРОЛОГІЯ

ДП "УНДІРТ" проводить такі роботи з метрологічного забезпечення галузі зв’язку з питань радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, передбачені Статутом:

  • організування та проведення метрологічної експертизи технічних завдань, експлуатаційної, проектної, конструкторської документації, документації з сертифікації апаратури зв’язку, проектів стандартів та інших нормативних документів за напрямками радіозв’язку та телебачення;
  • розроблення та впровадження нормативних документів, які регламентують питання метрологічного забезпечення в галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення;
  • надання консультативної допомоги з технічних питань діяльності відомчих метрологічних служб підприємств зв’язку;
  • проведення метрологічної атестації методик виконання вимірювання й атестації засобів контролю;
  • здійснення єдиної технічної політики в сфері забезпечення єдності вимірювання в галузі зв’язку;
  • здійснення взаємодії з органами Державної метрологічної служби та вищестоящими метрологічними службами з питань забезпечення єдності вимірювання.