Комерційна пропозиція від ДП "УНДІРТ" / Радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність

Найменування інтелектуального продукту

Призначення
продукту,
коротка анотація

Адреса,
телефон,
e-mаil

1

Програма розрахунку параметрів електромагнітної сумісності РЕЗ на локальних об'єктах (при розміщенні декількох РЕЗ на одному антенно-щогловому спорудженні або на одній площадці)

Програмний продукт призначений для розрахунку параметрів електромагнітної сумісності РЕЗ при розміщенні їх на локальних об'єктах (при розміщенні декількох РЕЗ на одному антенно-щогловому спорудженні або на одній площадці)

вул. Буніна, 31,
м. Одеса, Україна,
65026
тел.:
(048) 740-71-32
e-mаil:
infoall@uniirt.com.ua

2

Програмний комплекс для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для радіотехнічних об’єктів та радіоелектронних засобів

Відповідно до будівельних норм встановлюється порядок розроблення матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

Програмний продукт призначений для оцінки впливу на навколишнє середовище у разі будівництва, розширення, реконструкції або технічного переоснащення радіотехнічних об’єктів.

3

Програма визначення параметрів частотно-територіального планування мереж для наземних служб радіозв’язку

 

Програмний продукт призначений для розрахунку радіопокриття мереж аналогового та цифрового мовлення та мереж рухомого радіозв’язку, побудови профілю місцевості та отримання значень напруженості поля в визначений точці. В основі розрахунку покладено Рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку.

4

Програма для оцінки параметрів радіоканалу для радіоелектронних засобів, що працюють за топологією точка-точка

При проектуванні мереж радіозв’язку, що працюють за топологією точка-точка необхідно визначати такі системні характеристики: висоти підвісу антен, потужність передавача, коефіцієнти підсилення антен, модуляція та швидкість кодування. Визначення цих параметрів можливо за умови системного аналізу траси розповсюдження сигналу, що враховує рельєф місцевості, кліматичні умови, поглинання сигналу в газах тощо.

5

Розробка умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів нового стандарту або радіотехнології з існуючими системами радіозв’язку в визначених смугах частот.

 

Результати роботи можуть бути підставою для подання центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо включення стандарту або радіотехнології до Плану використання радіочастотного ресурсу в Україні.