Запит до органу з оцінки відповідності

В разі необхідності визначення наявності та статусу (чинний, призупинений, анульований) документів, які видаються за результатами оцінки відповідності:

  1. сертифікат експертизи типу,
  2. рішення за результатами проведеної оцінки СУЯ на відповідність вимогам Додатку 3 (модуль Н) Технічного регламенту радіообладнання щодо виробництва продукції;
  3. рішення ООВ щодо негативних результатів оцінки відповідності.

потрібно заповнити форму на отримання необхідної інформації, яка приведена нижче

Крім того можна відправити до ОС скан-копію заповненої опитувальної анкети щодо рівня задоволеності процесами сертифікації та оцінки відповідності, сертифікації СУЯ та проведення випробувань.