Патенти ДП УНДІРТ

СПОСІБ ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Патент на корисну модель № 20679

Видано відповідно до Закону України
“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України
на корисні моделі 15 лютого 2007 року, бюл. № 2.

Формула корисної моделі: Спосіб тактової синхронізації для цифрової телекомунікаційної системи, що включає оброблення інформаційного потоку багатопозиційних сигналів , що містить послідовність еквідистантних нулів, який відрізняється тим, що шляхом нелінійного оброблення інформаційного потоку формується послідовність коротких імпульсів, що співпадають у часі з точками, де сигнальний потік приймає нульові значення.
Корисна модель відноситься до техніки зв'язку і може бути використана в системах цифрового зв'язку при передаванні цифрової інформації в будь-яких телекомунікаційних системах та мережах.ГЕНЕРАТОР ФУНКЦІЙ ХААРА

Деклараційний патент на корисну модель № 13743

Видано відповідно до Закону України
“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 17 квітня 2006 року, бюл. № 4.

Формула корисної моделі : Генератор функцій Хаара, який містить чотирирозрядний двійковий лічильник, групу перемикачів, інвертори, який відрізняється тим, що він містить чотирирозрядний двійковий лічильник із функцією примусового скидання, перемикачі аналогових сигналів, виконані у вигляді пар гальванічно розв'язаних ключів, безпосередньо комутуючих джерела опорних напруг, причому керувальні входи ключів приєднані через прості логічні елементи безпосередньо до виходів лчильника, а кола живлення гальванічно не зв'язані з колами опорних напруг.
Корисна модель належить до царини формування електричних сигналів спеціальної форми і може бути використана у системах цифрового зв'язку.СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
БЕЗ МІЖСИМВОЛЬНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Деклараційний патент на винахід № 71748

Видано відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України
на винахід 15 грудня 2004 року, бюл. № 12

Формула винаходу:
1. Спосіб передавання цифрової інформації без міжсимвольної інтерференції, що включає поділ вихідної послідовності імпульсів дворівневого сигнала на групи з трьох імпульсів, який відрізняється тим, що цим групам ставляться у відповідність неперервні сигнали з фінітним спектром, при цьому число неперервних сигналів, які відповідають числу тріад, дорівнює восьми, а форма пропонованих функцій забезпечує максимальну компактність спектральної щільності та відсутність міжсимвольної інтерференції.
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що в еквідистантних відлікових точках між групами сигнал, що передається, дорівнює нулю.
3. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що число двійкових елементів в групі збільшується до чотирьох, а кількість спеціальних функцій – до шістнадцяти.
Винахід відноситься до техніки зв'язку і може бути використаний в системах цифрового зв'язку при передаванні цифрової інформації в будь-яких телекомунікаційних мережах та системах.ЦИФРОВИЙ ЧАСОВИЙ ДИСКРИМІНАТОР

Деклараційний патент на корисну модель № 3081

Видано відповідно до Закону України
“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України
на корисні моделі 15 жовтня 2004 року, бюл. № 10.

Формула корисної моделі: Цифровий часовий дискримінатор, що містить послідовно з'єднані формувач першої вхідної імпульсної послідовності, вхід якого є першим входом пристрою, формувач другої вхідної послідовності, лічильник імпульсів і статичний регістр, блок прив'язки імпульсів вхідної імпульсної послідовності, додатковий лічильник, при цьому вихід формувача першої вхідної імпульсної послідовності підключений також до першого входу блока прив'язки імпульсів вхідної імпульсної послідовності, другий вхід якого з'єднаний з К-им виходом додаткового лічильника, рахунковий вхід якого з'єднаний з виходом формувача другої вхідної послідовності, вхід якого є другим входом пристрою, причому вихід блока прив'язки імпульсів вхідної імпульсної послідовності з'єднаний із входом запису статичного регістра, який відрізняється тим, що в згадуваний дискримінатор уведені додатковий статичний регістр, блок прив'язки імпульсів зчитування, формувач вхідної імпульсної послідовності, при цьому К-виходи додаткового статичного регістра є цифровими виходами пристрою, а К-входи з'єднані з відповідними К-виходами статичного регістра, причому вхід читання додаткового статичного регістра з'єднаний з виходом блока прив'язки імпульсів зчитування, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока прив'язки імпульсів вхідної імпульсної послідовності і також із входом запису статичного регістра, а другий вхід блока прив'язки імпульсів зчитування з'єднаний з виходом формувача вхідної імпульсної послідовності зчитування, вхід якого є входом асинхронного читання.
Корисна модель відноситься до радіотехнічних, телекомунікаційних пристроїв і може використовуватися для виміру тимчасової (фазової) неузгодженості імпульсних послідовностей у цифрових системах автопідстроювання фази, частоти.