Послуги

​ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Державного підприємства “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення”

№№ з/п Найменування організації.
Керівник проєкта, посада. Адреса, телефон
Пріоритетний напрямок тематики Пропозиції по інноваційним проєктам
1 ДП “УНДІРТ”
Баляр Володимир Богданович,
начальник відділу телевізійного мовлення,
канд. техн. наук,
тел. 048-740-71-35,
balyar.vb@gmail.com
Удосконалення математичних моделей зорового сприйняття кольорових зображень в телебаченні та інших відеозастосован-нях Удосконалення алгоритмів кольоросприйняття та їх реалізація у вигляді сучасного програмного комплексу для створення національного метрологічного забезпечення, а саме, програмного забезпечення приладів вимірювання колориметричної якості відео зображення.
Сфера реалізації: електронні комунікації.
Період реалізації проєкту: 2-3 роки (в залежності від вимог до функціоналу. Може бути пролонгований у разі необхідності доробки модулів).
 
2 ДП “УНДІРТ”
Баляр Володимир Богданович,
начальник відділу телевізійного мовлення,
канд. техн. наук,
тел. 048-740-71-35,
balyar.vb@gmail.com
Програмний комплекс з сегментації клітин людини за допомогою систем комп’ютерного зору Програмний ліцензований комплекс буде включати модулі для сегментації клітин різних типів з метою їх підрахунку та ідентифікації патологій (за відповідними шаблонами й атласами) на базі технологій комп’ютерного зору, що мають значну перевагу перед ручними методиками. Автоматизація цього процесу дозволить модернізувати існуючи медичні обладнання, тим самим прискорити отримання результату, зменшити вимоги до кількості персоналу для виконання відповідних досліджень та мінімізувати вплив людського фактору на результат.
Сфера реалізації: медицина
Період реалізації проєкту: 2-3 роки (в залежності від вимог до функціоналу. Може бути пролонгований у разі необхідності доробки модулів)
 
3 ДП “УНДІРТ”
Баляр Володимир Богданович,
начальник відділу телевізійного мовлення,
канд. техн. наук,
тел. 048-740-71-35,
balyar.vb@gmail.com
Програмний аудіовізуальний комплекс моніторингу роботи персоналу в комерційних установах Програмний ліцензований продукт буде включати модулі, базовані на технологіях розпізнавання систем комп’ютерного зору, з різних аспектів роботи комерційних установ, зокрема контролю роботи персоналу з метою покращення конверсії та таргетованої реклами з персональною ідентифікацією.
Сфера реалізації: комерція
Період реалізації проєкту: 2-3 роки (в залежності від вимог до функціоналу. Може бути пролонгований у разі необхідності доробки модулів)
 
4 ДП “УНДІРТ”
Маковеєнко Дмитро Олександрович,
начальник відділу радіочастот, канд. техн. наук, доцент,
тел. 048-740-71-32,
dikatama.dm@gmail.com

 

Програмний комплекс для управління радіочастотним спектром у наземній службі До програмного комплексу входять такі види програмного забезпечення:
– програмне забезпечення для частотно-територіального планування радіомовленнєвої служби;
– програмне забезпечення для проєктування і забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів у фіксованій службі;
– програмне забезпечення для визначення зон обслуговування систем широкосмугового безпроводового доступу як усередині так і зовні приміщень;
– програмне забезпечення для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для радіотехнічних об’єктів та радіоелектронних засобів
– програмний продукт призначений для розрахунку параметрів електромагнітної сумісності антенних пристроїв радіоелектронних засобів при розміщенні їх на локальних об'єктах.
Вказані види програмного забезпечення дозволяють полегшити процес планування радіомовних систем, більш точно прогнозувати поведінку проєктованої лінії фіксованої служби, а також ефективно розташовувати базові станції системи безпроводового доступу усередині приміщення, що помітно скоротить часові і економічні затрати при подальшій побудові радіоелектронних засобів вказаних служб радіозв’язку.
Сфера реалізації: електронні комунікації та радіотехніка
Період реалізації проєкту: 1-2 роки
 
5 ДП “УНДІРТ”
Мельник Анатолій Михайлович,
начальник відділу супутникового зв'язку
тел. 048-740-71-38,
melnik@uniirt.com.ua
Супутниковий сегмент Національної інформаційної Інфраструктури. Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі телекомунікацій залишається забезпечення українських користувачів, поза залежністю від їх місця розташування, доступом до інформації, до програм національного і регіонального мовлення та інтеграція України в глобальну і регіональні інформаційні мережі.
Створення Національної Інформаційної Інфраструктури, що охоплює всю територію країни до самого віддаленого населеного пункту, на основі наземних телекомунікаційних мереж теоретично можливо, але практично не доцільно, оскільки вимагає значного часу та великих капітальних витрат.
Оперативне вирішення проблеми з меншими фінансовими витратами можливе на основі використання ресурсів супутникових телекомунікаційних мереж.
Реалізація проєкту передбачає два етапи:
- використання ресурсів сторонніх супутникових систем зв’язку;
- на основі Національної супутникової системи зв’язку (віддалена перспектива).
Напрямки роботи:
за першим етапом:
- аналіз стану та перспектив розвитку супутникових телекомунікацій, сучасних технологій побудови супутникових мереж;
- визначення необхідних частотних та енергетичних ресурсів;
- вибір супутника;
- вибір технології побудови мережі (супутниковий сегмент);
- визначення стандартів та алгоритмів передавання;
- розрахунки лінії;
- вибір технології побудови мережі (земний сегмент);
- визначення складу земного сегменту;
- оцінка техніко-економічних показників.
за другим етапом:
- розрахунки необхідних частотних та енергетичних ресурсів;
- визначення вимог до параметрів супутника та частотно-орбітального ресурсу;
- розподіл ресурсів за видами послуг;
участь у роботах по отримання частотно-орбітального ресурсу;
- участь у роботах щодо визначення постачальника обладнання супутникового сегменту:
- оцінка техніко-економічних показників.
Сфера реалізації: електронні комунікації.
Період реалізації проєкту:
за першим етапом
- до одного року стадія проєктування;
- до 2 -3 років стадія побудови та розгортання земного сегменту
за другим етапом
- до 2 - 3 років після прийняття рішення щодо побудови національного супутника та визначення дати його запуску.